Podnájem – práva a povinnosti

Někdo je zastáncem vlastního bydlení a raději si vezme hypotéku a zadluží se na dlouho dopředu, než aby šel do podnájmu. Ten má však své nesporné výhody, pojďme si tedy říct základní informace o tomto druhu bydlení…

Fotografie zobrazující řadu panelových domů

Podnájem

Chystáte se nastěhovat do nájemního bytu? Znáte práva a povinnosti, jak svá, tak ze strany pronajímatele?

Podnájem bytu a druhy vlastnictví

K bytu můžeme mít dva základní vztahy, které jsou všeobecně velmi známé. Buď žijeme v družstevním bytě, jenž sice není v našem vlastnictví, nicméně jsme členem družstva, které vlastní celý dům a máme svůj družstevní podíl. Druhou variantou je osobní vlastnictví. Majitel domu sice vlastní objekt jako celek, nicméně byt je v našem vlastnictví.

Podnájem – družstevní byt

Člen družstva může svůj byt pronajímat, pokud mu k tomu dá písemný souhlas družstvo. Pokud tuto překážku překoná, může si v nájemní smlouvě stanovit podmínky, jaké chce, proto si ji pozorně přečtěte. Možnost pronájmu končí ve chvíli, kdy pronajímatel vystoupí z družstva.

 

Podnájem – byt v osobním vlastnictví

Pronájem tohoto bytu může uskutečnit jeho právoplatný vlastník, podmínky pro podnájem stanovuje občanský zákoník.

 

 

Podnájem, smlouva o podnájmu a její náležitosti

Smlouva by měla obsahovat: konkrétní údaje o nájemci a pronajímateli, přesnou adresu objektu a bytu, jeho velikost, případně konkrétní výměru jednotlivých pokojů, dále veškeré vybavení s přesným popisem. Dále dobu trvání podnájmu (doba určitá, neurčitá), konkrétní způsob, jakým se bude nájem platit a dodatek, že smlouva se řídí občanským zákoníkem. Jako přílohy se většinou přidávají fotokopie občanských průkazů nájemců či protokol o předání bytu. 

Podnájem a vybavení bytu

Byt může být úplně prázdný, stejně jako vybavený veškerými nezbytnostmi, které moderní člověk potřebuje k životu. Za každý luxus si připlatíte a počínejte si opatrně. Nic z toho, co se v bytu nachází, není váš majetek.

 

 

Podnájem – nájem a poplatky

Slovo nájem je u nás občas poněkud zavádějící. Co vlastně obsahuje? Z hlediska zákona je nájem paušální platba, kterou platíte pouze za užívání bytu, ne ovšem za služby (plyn, vodné, stočné, odpad apod.). Na ty byste měli zvlášť platit zálohy, přičemž hned na začátku si ujasněte, jak to bude s přeplatky či naopak nedoplatky.
Někteří pronajímatelé zahrnují částku za služby do paušálního nájmu. Nemělo by se to, nicméně je to pro vás, jakožto nájemce, jednodušší.

 

 

Podnájem a poplatky za opravy

Opravy různých součástí bytu platí nájemník sám, pokud ovšem porucha nezhoršuje či dokonce neumožňuje řádné používání bytu. V to případě ji hradí pronajímatel. Na tuto problematiku je konkrétní předpis, který lze také nalézt v občanském zákoníku.

 

 

Podnájem a kauce

Od poslední aktualizace občanského zákoníku je naprosto legální, že po vás pronajímatel může chtít vratnou zálohu ve výši maximálně tříměsíčního nájmu. Ta je splatná do určité doby po ukončení smlouvy.

 

 

Podnájem přes realitní kancelář

Počítejte s tím, že realitní kancelář bude chtít svou zprostředkovatelskou provizi. Pokud vše proběhne v pořádku, nájemní smlouva je bezchybná a pronajímatel splnil všechno, co slíbil, není důvodu, proč jí je nedat. Výše se většinou pohybuje na úrovni nájmu za jeden měsíc.

 

 

Podnájem – práva a povinnosti nájemce

Jak nám sděluje občanský zákoník, máte právo bydlet v bytě a využívat i sklep, půdu, chodby a další sdílené prostory v domě ve formě sjednané v nájemní smlouvě. Dále samozřejmě máte nárok na vodu, plyn a elektřinu, prostě služby. Musíte, jak jinak, platit nájemné ve stanovené výši a včas, nechovat se nevhodně (neobtěžovat v jakékoliv formě ostatní nájemce) a oznamovat závady v bytě.

 

 

Podnájem – práva a povinnosti pronajímatele

Pronajímatel vám musí zajistit byt ve funkčním stavu, který potrvá stále. Má právo vás kontrolovat a provádět stavební úpravy (vše po dohodě s vámi).

 

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Soutěžte s Vřískotem 4 o skvělé ceny
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Magazín pro všechny správné chlapy jakéhokoliv věku. Články o ženách, sexu, automobilech, technice, sportu, bojovém umění, kultuře a celkové image muže.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies