Silniční zákon platný od 15.září 2009

Hlavní změny zákona o silničním provozu v ČR, základní pravidla a povinnosti platné od 15.září 2009. Rychlostní limity, alkohol, pravomoci, celodenní svícení, telefonování či jak se chovat při dopravní nehodě...

Detail kola červeného auta

Silniční zákon v ČR, základní pravidla a povinnosti
platnost od 1. července 2006 - změny

Změny v silničním zákoně platné od 15.září 2009 naleznete na konci článku.

Provoz - silniční zákony

Pravostranný, jezdí se vpravo, předjíždí vlevo.

Rychlostní limity pro osobní automobil - silniční zákony

V obci 50 km/h, mimo obec 90 km/h, na dálnici a silnici pro motorová vozidla 130 km/h, na dálnici a na silnici pro motorová vozidla pokud procházejí obcí 80 km/h.

Alkohol a drogy za volantem - silniční zákony

 • Nulový limit alkoholu v krvi řidiče - týká se řidičů motorových i nemotorových vozidel, tedy např. a rovněž jezdců na zvířatech apod
 • Řídič je povinen se na výzvu kontrolních orgánů podrobit orientační dechové zkoušce a na základě jejího výsledku případně i odběru krve ke zjištění alkoholu v krvi
 • Obdobně je zjišťována přítomnost drog (návykových látek) v těle řidiče

Pravomoci policie - silniční zákony

Pravomoc kontrolovat řidiče, doklady, náklad apod., řídit a usměrňovat provoz a udělovat pokuty za spáchané přestupky mají příslušníci Policie ČR, obecních (městských) policií a Celní správy ČR.

Bezpečnostní pásy - silniční zákony

 • Řidič motorového vozidla i spolujezdci, včetně osob na zadních sedadlech, musí být při jízdě připoutáni bezpečnostním pásem
 • Dítě o hmotnosti menší než 36 kg nebo o tělesné výšce nepřesahující 150 cm může být přepravováno jen v dětském zádržném systému (autosedačce apod.)

Motorky a přilby - silniční zákony

 • Řidič motocyklu a jeho spolujezdec musí mít při jízdě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přilbu; řidič motocyklu je povinen k ochraně zraku použít brýlí, štítku apod.
 • Cyklista do 18 let musí při jízdě používat ochrannou přilbu

Tramvaj - předpis

Podél nástupního ostrůvku tramvaje se jezdí vpravo, rovněž podél tramvaje se jezdí vpravo.
Tramvaj odbočující vpravo má přednost před vozidly jedoucími po její pravé straně.

Dálnice a silnice pro motorová vozidla

Podmínkou jízdy po dálnicích a silnicích pro motorová vozidla (s výjimkou motocyklů) je zakoupení dálničního kupónu a vylepení jedné jeho části na čelní sklo; druhou část s vyznačením registrační značky vozidla musí řidič na vyzvání předložit kontrolním orgánům

Doklady - které doklady musí řidič předložit

 • Řidič motorového vozidla je povinen předložit kontrolním orgánům řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, doklad o zdravotní způsobilosti (tato povinnost platí pro české řidiče starší 60 let)
 • Kontrolní orgány mohou dále požadovat prokázání totožnosti (občanským průkazem, pasem)

Povinné celodenní svícení po celý rok

 • Motorová vozidla mají celoročně povinné celodenní svícení, musí mít rozsvícena obrysová a potkávací světla (nebo světla pro denní svícení) i za nesnížené viditelnosti, při každé jízdě
 • Za mlhy, sněžení nebo hustého deště smí řidič použít přední mlhová světla; zadní (červená) mlhová světla v těchto podmínkách použít musí

Pneumatiky a zima - hroty, sněhové řetězy

 • Používání pneumatik s hroty je zakázáno
 • Sněhové řetězy se smí použít jen v případě, že je na povrchu silnice dostatek sněhu

Telefonování v autě - silniční zákony - pravidla

 • Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení (např. diktafon)
 • Telefonování s použitím sady hands free je povoleno

Předjíždění cyklisty - silniční zákony

Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty, i když při předjíždění nemění směr jízdy.

Přechody pro chodce - silniční zákony

Na přechodech pro chodce musí řidič vozidla (s výjimkou tramvaje) umožnit chodci nerušené a bezpečné přejití vozovky – chodci mají na přechodech přednost.

Železniční přejezd a povolená rychlost

 • Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a na něm nesmí rychlost vozidla přesáhnout 30 km/h
 • Pokud na přejezdu svítí přerušované bílé světlo, nesmí rychlost překročit 50 km/h

Vozidla s přednostním právem jízdy

 • Vozidlům s právem přednostní jízdy (modrý maják, siréna) musí řidiči ostatních vozidel umožnit bezpečný a plynulý průjezd
 • Pokud je to nutné, jsou řidiči povinni i zastavit
 • Při vzniku kolony na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla musí řidiči vytvořit uprostřed vozovky volný jízdní pruh pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy (policie, zdravotní služba, hasiči apod.)

Zastavení a stání - silniční zákony

 • Stojí (parkuje) se vpravo, na jednosměrných komunikacích se smí stát i vlevo, pokud to není zakázáno dopravní značkou
 • Zastavení a stání je zakázáno na místech, kde by vozidlo mohlo překážet provozu nebo ohrožovat jeho bezpečnost, zejména v nepřehledné zatáčce nebo před nepřehledným vrcholem stoupání, na něm a za ním, na přechodu pro chodce a 5 m před ním, na křižovatce a 5 m před a za její hranicí, na mostě, v tunelu aj.
 • Nepřerušovaná žlutá čára na okraji vozovky znamená zákaz zastavení a stání
 • Přerušovaná žlutá čára na okraji vozovky znamená zákaz stání; zastavení je dovoleno

Dopravní nehody - kdy, kde a jak hlásit

 • Nehody se zraněním nebo usmrcením osob, nehody při nichž škoda na vozidle přesáhne 50 tisíc Kč nebo při nichž dojde k poškození veřejného majetku či majetku třetí osoby, musí účastníci nehody ihned nahlásit policii
 • Rovněž tak nehodu se škodou na vozidle do 50 tisíc Kč, pokud se účastníci nehody nedohodnou, kdo nehodu zavinil

Antiradary - silniční zákony

Používání antiradarů je zakázáno.

Doporučený postup pro účastníky dopravní nehody - jak postupovat po nehodě

 • Neprodleně zastavit vozidlo na bezpečném místě, vypnout zapalování a zapnout varovná světla
 • Obléci výstražnou vestu a ve správné vzdálenosti umístit výstražný trojúhelník (na dálnici a silnici pro motorová vozidla 100 m, na silnici 50 m za vozidlo)
 • Nepít alkoholické nápoje, nekouřit a nedovolit to ani jiným
 • U havarovaných vozidel vypnout zapalování
 • Zjistit, zda někdo z účastníků nehody není zraněn
 • Zjistit, zda nehrozí nějaké bezprostřední nebezpečí, např. jestli někde nevytéká benzin apod.; v takovém případě vykázat ostatní přítomné do bezpečné vzdálenosti, zraněné přesunout do bezpečí
 • Nehodu se zraněním nebo usmrcením osob nebo se škodou na vozidle nad 50 tisíc Kč ohlásit policii (policie případně zajistí příjezd zdravotníků a hasičů na místo nehody); přitom sdělit své jméno a příjmení, místo, kde došlo k nehodě (co nejpřesněji), zda došlo při nehodě ke zranění osob, nebo nemohou-li lidé některé z havarovaných vozidel opustit, zda hrozí požár nebo ekologická škoda (např. když vytékají z vozidel pohonné hmoty), bráni-li vozidla dalšímu provozu, popř. v jakém rozsahu
 • Došlo-li ke zranění, poskytnout podle možnosti první pomoc
 • Ošetřovat především lidi s masivním krvácením a v bezvědomí
 • Ponechat vozidla až do příjezdu policie ve stavu, v jakém se nacházejí po nehodě (pokud není nutno jejich polohu měnit z důvodů vyproštění nebo ošetření zraněné osoby)
 • S ostatními účastníky dopravní nehody si prokázat navzájem totožnost
 • Požádat i na nehodě nezúčastněné svědky o sdělení jejich jména, adresy, popř. také telefonního čísla (pro případ dalšího vyšetřování)
 • Setrvat na místě nehody do příjezdu policie a řádného vyšetření dopravní nehody
 • Poznamenat si přesné časové údaje o nehodě, kdy k ní došlo, kdy přijela na místo policie, registrační značku vozidla policie a jméno vyšetřujícího policisty
 • Při poškození vozidla, pokud to umožňují okolnosti a zdravotní stav, předběžně vyplnit formulář od pojišťovny

Změny v silničním zákoně platné od 15.září 2009

Nová vyhláška ministerstva dopravy číslo 283/2009 o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel,nabyla platnosti dnem 15.září 2009.

Hlavní změny nové vyhlášky 283/2009

 • Podnikatelé, kteří mají auta vybavena mřížkou, je mohou sami odstranit, aniž by byli za to peněžně stíháni.
 • Řidiče většiny novějších aut zbavila tato vyhláška povinnosti vozit s sebou rezervní pneumatiku. O tom, kterých značek osobních vozů se to bude konkrétně týkat, rozhodnou sami výrobci. Řidič, který nebude mít u sebe rezervní pneumatiku musí ovšem u sebe mít buď soupravu na nouzovou opravu pneumatik nebo kartu s číslem asistenční služby.
 • U vozidel kategorie N1 (lehká užitková) nová vyhláška zrušila povinné zatmavění zadních skel.
 • Z povinné výbavy všech motorových vozidel měly původně odpadnout i náhradní žárovky. Ty ovšem nadále musí řidiči vozit sebou.
 • Nově nemusí být motocykly registrované v ČR vybaveny náhradními žárovkami. Postačí, pokud motocykly budou vybaveny minimálně jednou náhradní pojistkou.

Plánované změny k 1.1.2010

Nová vyhláška platná od 1.1.2010 stanoví povinnost mít v autě reflexní vestu. Také stanoví změny v autolékárničkách, do nichž od tohoto termínu nově přibude leták s informacemi o poskytování první pomoci, respirační rouška nebo resuscitační maska s antibakteriálním filtrem a fólie na přikrytí zraněného.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Připravte se na letošní festivaly – Techno a trance
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Magazín pro všechny správné chlapy jakéhokoliv věku. Články o ženách, sexu, automobilech, technice, sportu, bojovém umění, kultuře a celkové image muže.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies