Mít či nemít účetní?

V České republice vzhledem k neexistenci fixní daňové sazby mají podnikatelské subjekty povinnost vést si účetnictví. Účetnictví slouží k průkaznému informování státu o hospodaření podniku. Tato povinnost a důvod kontrol ze strany státu je úzce spjata s existencí daňové povinnosti.

Peníze, které visí na prádelní šňůře

Na podnikatelskou činnost je uvaleno hned několik druhů daní. Tyto daně můžeme rozdělit na daně přímé a nepřímé. Přímé daně jsou ty, které státu skrz finanční úřady platíme přímo – například daň z příjmů. Dále však platíme státu i nepřímo – třeba v podobě spotřební daně, když si kupujeme chléb nebo postel. Také existenci sociálního a zdravotního pojištění a jejich výpočet je potřeba zohlednit v účetních výkazech. I jednotlivec musí státu dokazovat své příjmy a výdaje v podobě daňového přiznání. Všechny tyto záležitosti se řídí zákonem o účetnictví a zákonem o dani z příjmu. Zákony jsou doprovázené velkým množstvím vyhlášek, které zvyšují nároky na účetnictví a také nezůstávají rigidní, ale právě naopak se dost často mění. Kdo se má tedy ve změti účetních pojmů a zákonů vyznat?
sxc.hu

Málokdo se rozhodne tyto záležitosti řešit sám, poněvadž by mohlo dojít k pochybením, které by se finančnímu úřadu nemusely líbit. Z tohoto důvodu má většina firem ekonomického pracovníka, který má na starost buď kompletní finanční řízení firmy či pouze určitou část týkající se účetnictví – například mzdový účetní, jehož práce souvisí spíše s personalistikou a zabezpečováním správného mzdového chodu ve firmě. S vedením účetnictví samozřejmě existuje také povinnost správné archivace důležitých dokumentů (účetní závěrky a výroční zprávy se musí z důvodu průkaznosti a zpětných kontrol archivovat dokonce 10 let).

Ekonom všechny tyto aspekty zná a umí v tomto oboru ,,chodit“. Také v případě nejasností s ním můžeme jistý problém prodiskutovat v jeho kanceláři. Avšak každá mince má dvě strany a v tomto případě je tou stinnou stranou cena ekonoma. Jako zaměstnanec stojí hodně peněz, protože jej musíme vyplácet každý měsíc.

Proti tomu stojí externí firmy zaměřující se na ekonomické a finanční služby. Externí firma může ročně stát jeden až dva platy ekonoma, který je zaměstnán na hlavní pracovní poměr. Kvůli úspoře nákladů je proto výhodnější variantou využít služeb specializovaných společností. Tyto firmy mají také širší pole působnosti a mohou nám pomoci také s krizovým řízením firmy, vnitřním auditem či řízením investic. Záleží na tom, jaké služby zrovna potřebujeme.

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Polonahá Kim Kardashian v reklamě na Sketchers
Podpořte projekt Cisterna pro hasiče Žulová nákupem v e-shopu s charitativním kalendářem a reklamními předměty.

Magazín pro všechny správné chlapy jakéhokoliv věku. Články o ženách, sexu, automobilech, technice, sportu, bojovém umění, kultuře a celkové image muže.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies