Samurajové - čest na prvním místě!

Samurajové nebyli jen skvělými bojovníky. Byli to také nejlepší písmomalíři v historii a díky nim se zvedla úroveň japonské vzdělanosti. Evropa jim tak vysokou úroveň vzdělanosti mohla jen tiše závidět.

samuraj

 

Historie

 

Středověku, kterému se také říkalo “Zlatý věk japonského meče”, bylo vymezeno obdobím od 1185 do roku 1333. Právě v tomto období se k moci dostala vojenská třída - samurajové. Vystřídali šlechtu a jejich vláda byla nazývána - šogunát (v čele byl šógun). Sídlem císaře bylo hlavní město - Kjóto. Ale císař má jen omezené pravomoce a je vnímán jen jako symbol moci, jednotnosti a státnosti Japonska. Opravdovými nositeli moci byli samurajové.

 

V 15. století mezi sebou jednotlivá knížectví bojují. V 16. století dochází k rozvoji architektury, čajových obřadů, divadel a malířství. Od roku 1796 už morálka samurajů upadala. Více je zajímá řemeslná výroba a prodávání jejich výrobků, než sebeúcta, samurajský duch a čest. V letech 1868 - 1912 probíhá mnoho reforem. Moc císaře se obnovuje, soustředí se více na modernizaci, bylo zakázáno nosit na veřejnosti meč, staví se železnice a začíná povinná vojenská služba.

 

socha samuraje

 

Význam slova “samuraj”

 

Samuraj byl odvozen od japonského slova “saburau”, jenž znamená “ten, který slouží”. Samurajové kdysi sloužili šlechtě a své pány chránili. Také pro ně od lidí vybírali daně. Samurajové tedy pracovali jako tělesná stráž. Měli právo nosit meč (Katana) a menší podobu katany (Wakizashi). Jednotlivé rody samurajů se lišili znakem.

 

Kodex Bušido - jakými pravidly se samurajové museli řídit?

 

 1. Samuraj by neměl vzdorovat mravům a tradicím svých předků.
 2. Nemá pro sebe vyhledávat rozkoš.
 3. Měl by vždy zůstat nestranný.
 4. Samuraj by se měl brát s humorem, jiné by měl brát smrtelně vážně.
 5. Neměl by v životě po ničem bažit.
 6. Nikdy nesmí litovat toho, co učinil.
 7. Nesmí závidět dobré, ani zlé.
 8. Ať už je jeho cesta jakákoliv, nesmí si stěžovat.
 9. Nesmí kritizovat a pomlouvat sebe ani ostatní.
 10. Jeho srdce nesmí být svázané láskou ani jinými závazky.
 11. Pro samuraje je zakázána touha po hmotných statcích.
 12. Nesmí se nechat zlákat pěkným příbytkem.
 13. Neměl by bažit po vybraných jídlech.
 14. Samuraj by neměl lpět na starožitnostech, ať už jsou jakékoliv hodnoty.
 15. Samuraj by neměl věštit sám pro sebe.
 16. Kromě zbraní by neměl vyhledávat jiné nástroje.
 17. Pokud dodržuje kodex bušido, nemusí se bát smrti.
 18. Ani na stará kolena nesmí toužit po bohatství.
 19. Musí ctít Boha i Buddhu, ale nesmí být na nich závislý.
 20. Pokud odvrhne své tělo, nesmí zapomenout na svou čest.
 21. Nikdy nesmí sejít ze své cesty bojovníka.

 

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.0 Počet: 1 Nejlepší: 4 Nejhorší: 4

Diskuze

Vybrané video

Připravte se na letošní festivaly – Techno a trance

Magazín pro všechny správné chlapy jakéhokoliv věku. Články o ženách, sexu, automobilech, technice, sportu, bojovém umění, kultuře a celkové image muže.

O magazínu

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2023 Railsformers s.r.o., Zásady zpracování osobních údajů Nastavení Cookies